Skyddat boende

Individanpassat skydd

Tvåpunktnoll erbjuder akuta och planerade skyddsplaceringar för individer som är utsatta för olika former av hot, våld eller förtryck. Vi finns här för att skapa trygghet året om, dygnets alla timmar. Vi är också redo att bistå med säkra transporter. Under placeringen hos oss kommer individen att ha en kontaktperson som säkerställer att individen är involverad i processen och känner sig stöttad.

Tvåpunktnoll kan snabbt tillgodose individens skyddsbehov och även erbjuda kompletterande öppenvårdsinsatser vid behov.

Våra medarbetare

Vi har en stor bredd på våra medarbetare för att på bästa sätt kunna skapa trygghet för individer som är utsatta för hot, våld eller förtryck. Våra medarbetare har hög kompetens, relevant utbildning inom social omsorg samt och lång erfarenhet av att arbeta med aktuella målgrupper. All personal följer tydliga rutiner för hanterandet av klienter och deras skyddsbehov.

Riskbedömningar

Följande är några evidensbaserade riskbedömningsmetoder som vi arbetar med i samband med skyddsplaceringar.

Olika placeringsformer

Familjehem

Vi kan erbjuda skyddsplacering i erfarna familjehem, som noggrant valts ut och utbildats för att kunna stötta individer i utsatta situationer. Individer blir placerade i familjehem som vi bedömt kan bemöta det befintliga stödbehovet. Tvåpunktnoll ser till att alla involverade känner sig stöttade och att placeringen fungerar.

Stödboende

Vi kan erbjuda stödboende i olika delar av Sverige till individer som klarar av en mer självständig boendeform. Detta innebär ett eget boende där våra insatser för stöd och skydd är individanpassade. Stödboende riktar sig till individer som i ett nästa steg anses kunna klara sig själva, fria från hot och våld.

HVB

Vi tar emot skyddsplaceringar på våra HVB-hem. Våra medarbetare har hög kompetens och relevant utbildning inom social omsorg samt lång erfarenhet och kunskap för att arbeta med hot, våld och hedersproblematik med olika målgrupper. Personalen har tydliga rutiner för hanterandet utav klienten och dess skyddsbehov.

Sök skyddat boende

Via detta formulär kan ni lämna en förfrågan om skyddat boende, men det går även bra att kontakta oss via telefon för att diskutera ert önskade upplägg.