Information / För placerad

Här kan du läsa mer om din placering hos oss

Oavsett om du själv valt att bli placerad hos oss eller inte, förstår vi att det nya sammanhanget kan innebära en del utmaningar för dig. Tvåpunktnoll finns här för din skull! Redan från dag ett kommer vi att arbeta mot dina framtidsdrömmar. På vägen kommer vi att behöva samarbeta för att ta oss förbi de svårigheter som uppstår.

Vår målsättning är att du ska ha det så bra som möjligt, men ibland kan det ändå bli fel. Ditt familjehem eller personalen på ditt HVB finns där för din skull, ta upp dina tankar och funderingar med dem. Detsamma gäller andra vuxna i din närhet som du litar på. Det går också att lämna synpunkter genom ett anonymt meddelande här på Tvåpunktnolls hemsida. Du kan genom oss på Tvåpunktnoll eller någon annan vuxen få hjälp med att kontakta din socialsekreterare eller dennes chef om du har synpunkter, exempelvis på vården du får eller att du inte får träffa dina föräldrar.

Längre ned på sidan berättar vi om andra myndigheter och organisationer du kan vända dig till om du känner att du ändå inte fått det stöd du behöver. 

Dina rättigheter

Du har rätt till en trygg plats att bo på, där du är omgiven av personer som lyssnar på dig och tar väl hand om dig. När beslut tas om saker som handlar om dig har du rätt att vara med. Du har också rätt att få veta varför du har blivit placerad, vad målet är med placeringen och vad som krävs för att den ska avslutas. Det kan vara svårt att ta in allting som händer, fråga hur många gånger du vill! 

Du har rätt att:
Om du är över 15 år har du rätt att:
När det kommer till skola eller annan sysselsättning har du rätt att:
När det kommer till boendet har du rätt att:
När det kommer till hälsa och mat har du rätt att:
När det kommer till kontakt med föräldrar och kompisar har du rätt att:

Stöd

Du har rättigheter! Under din placering hos Tvåpunktnoll kommer du alltid att ha en socialsekreterare hos socialtjänsten som du kan kontakta om du har tankar eller funderingar. Det finns även andra platser dit du kan vända dig, oftast anonymt. Läs gärna våra tips nedan.

Här tipsar vi om några ställen du kan vända dig till

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

IVO är en myndighet som kontrollerar att vi på Tvåpunktnoll och socialtjänsten ger dig vård av god kvalité, samt att vi följer lagar och bestämmelser som finns på området. På deras hemsida kan du hitta sidor som specifikt vänder sig till dig som är placerad. På vardagar mellan kl. 09-17 kan du ringa IVO på 020-120 06 06, men du kan även mejla.

Barnens rätt i samhället, BRIS​

Som en ledande barnrättsorganisation i Sverige kämpar BRIS för ett bättre samhälle för barn. Du kan ringa till BRIS dygnet runt på 116 111, eller chatta med kuratorer under samma tider.

Barnombudsmannen​

På barnombudsmannens hemsida kan du hitta information om dina rättigheter enligt barnkonventionen och vart du kan vända dig för att få hjälp. ​

Rädda barnen​

Organisationen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda. ​