Jour- & familjehem

En trygg och familjär
miljö för utveckling!

Våra jour- och familjehem tar emot individer som av olika anledningar inte kan bo kvar i sina ursprungshem. Syftet med hemmen är att skapa en varm och trygg miljö för individen att utvecklas i. Genom samarbete med externa aktörer erbjuder Tvåpunktnoll vid behov kompletterande utredningar för individen. Varje familj har kontakt med en personlig familjehemskonsulent och en beredskapsjour som kan nås dygnet runt. Alla placeringsformer går att kombinera med öppenvårdsinsatser för adderat stöd. Vi kan även erbjuda kontaktfamiljer.

Varför familjehem?

Familjehemsplaceringar är i många fall att föredra framför institutionsliknande placeringar. Vi på Tvåpunktnoll har noggrant utrett och utbildat våra familjehem för att individens återanpassning till samhället ska ske på ett så naturligt sätt som möjligt.

Är du intresserad av att bli familjehem eller är du nyfiken på mer information? Klicka på bli familjehem.