Öppenvård

Vi erbjuder rätt insats, till rätt person, vid rätt tidpunkt!

Tvåpunktnoll erbjuder en rad kvalitativa och evidensbaserade öppenvårdsinsatser utifrån individens behov, fristående eller som komplement till placeringsinsats. Arbetet utgår från en genomförandeplan som är noggrant utformad efter individens vårdplan. I syfte att skapa en trivsam vardag och bidra till social utveckling är Tvåpunktnoll även redo att ombesörja individen med olika former av anpassad daglig sysselsättning.

Två exempel på hur en öppenvårdsinsats genom Tvåpunktnoll kan se ut:

Familjepedagogiskt arbete

Familjepedagogiskt arbete sker i samarbete med individens familj i hemmamiljö och syftar till att skapa förutsättningar för ett väl fungerande vardagsliv tillsammans. En familjeterapeut kan ge vägledning utifrån evidensbaserade metoder såsom tillämpad beteendeanalys och lågaffektivt bemötande, samt informera om olika former av föräldrastödsprogram, för att minska förekomsten av problembeteenden och uppkomsten av konflikter. Insatsen vänder sig till familjen, men även direkt till individen som står i fokus. Vid behov kan individen komma i kontakt med en extern terapeut som arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Familjehemstöd

Vid placering i ett familjehem kan samtidiga insatser i olika former vara nödvändiga. Det kan röra sig om avlastande och stödjande insatser för familjehemmet, eller direkt behandlande insatser. Tvåpunktnoll kan stödja familjehemmet i sitt arbete att skapa en trygg och fungerande hemmamiljö, genom handledning och stöd. Detta kan t. ex. ske genom biståendet av ett aktivt och stödjande kontaktmannaskap som möter individens behov. Vi anser även att det är viktigt att aktivera individen genom sysselsättning och hjälper till med detta. Familjehemsstöd som är direkt behandlande kan t. ex. innebära att vi kopplar in en extern psykolog som arbetar med KBT.

Våra medarbetare

Vi har en stor bredd på våra medarbetare för att på bästa sätt kunna matcha och tillgodose olika behov av vård och omsorg. Våra medarbetare har hög kompetens, relevant utbildning och lång erfarenhet av att arbeta med aktuella målgrupper.

Hitta rätt öppenvård

Via detta formulär kan ni lämna en förfrågan om öppenvårdsinsatser, men det går även bra att kontakta oss via telefon för att diskutera ert önskade upplägg.