Information / För handläggare

För dig som handläggare

Hos oss kan du som arbetar inom socialtjänsten eller annan myndighet hitta individanpassade insatser för dina klienter. Om du som handläggare har en förfrågan om placering eller annan insats är det bästa du kan göra att kontakta oss! Vi finns tillgängliga dygnet runt.

Om vi är överens om att Tvåpunktnoll kan erbjuda rätt insats för din klient kommer vi att diskutera ett mer konkret upplägg för behandlingen. Alla våra behandlingsplaner är noggrant kvalitetssäkrade. Utöver vår löpande kontakt med er kommer vi att lämna månatliga skriftliga rapporter om din klients utveckling under insatsens gång. 

Tillstånd

Vi innehar alla nödvändiga tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva:

Kontakta oss för att ta del av våra tillstånd och tillsynsrapporter.