HVB

Våra HVB

Tvåpunktnoll bedriver två HVB – hem för vård eller boende – i Småland. Målet är att tillsammans med individen åstadkomma positiva förändringar för hälsa och utveckling, så att individen kan återvända till sitt ursprungliga hem eller gå vidare till insats i annan form.

HVB Diö

Platser

8

Ålder

13-18 år

Kön

Pojkar

HVB Alexander

Platser

8

Ålder

13-18 år

Kön

Pojkar