Nya generationens behandlingsinsatser

En sammanhållen vårdkedja med evidens och kvalitet i fokus, för varje individs rätt till ett bra liv. Inget riskkapital, ingen aktieutdelning och inga vinstuttag. Allt återinvesteras i verksamheten.

Våra uppdragsgivare

Varför Tvåpunktnoll?

Vi strävar efter att göra det vi gör idag lite bättre imorgon.

Med hjälp av högkvalitativa och evidensbaserade insatser arbetar vi ständigt mot en framtid där alla får möjlighet till ett välfungerande liv. Vi lägger stor vikt vid relationsskapande och individanpassning i all vård och behandling. Tvåpunktnoll har som mål att driva utvecklingen av marknaden och att ge individer chansen att uppnå sin 2.0-version. Därför Tvåpunktnoll!

Enkelhet
Engagemang
Professionalism
En vårdkedja!

Anpassad vård och behandling som följer individens behov

Vi är övertygande om att individanpassade insatser i en sammanhållen vårdkedja ger individen bäst förutsättningar för ett gott behandlingsresultat, oavsett hur vårdbehovet förändras under placeringstiden. Vi kan enkelt erbjuda en ny lösning och placeringsform när individens behov förändras.

Vår metod

Grund för behandlingsinsatser

Vi baserar våra behandlingsinsatser på den senaste forskningen om vilka metoder som är mest effektiva. Vi följer kunskapsläget noggrant och håller oss uppdaterade om Socialstyrelsens och SBUs genomgångar och rekommendationer. På detta vis säkerställer vi att våra behandlingar är baserade på främsta tillgängliga kunskap. Vi har även personal med lämplig utbildning och erfarenhet inom behandling och utredning av barn och ungdomar.

Tillämpning av evidensbaserad vård

Vi utgår från vetenskaplig evidens i all vård vi ger. Genom att använda modern kognitiv beteendeterapi (KBT) och låta främsta tillgängliga kunskap styra våra behandlingsval, ökar vi chanserna för positiva resultat för individen. Motiverande samtal (MI) utgör grunden för vårt förändringsarbete och vi anpassar alla insatser efter varje individs specifika behov och önskemål.

Betydelsen av noggrann bedömning

Vi lägger stor vikt vid en grundlig initial bedömning av individens unika behov och utmaningar. Bedömningen får sedan ligga till grund för en skräddarsydd behandlingsplan för att säkerställa att varje individ får en effektiv insats. Noggranna bedömningar bidrar också till en trygg och anpassad behandlingsmiljö som främjar individens utveckling och välbefinnande

Vill du göra skillnad?

Bli familjehem hos Tvåpunktnoll.

Om du kan tänka dig att öppna upp ditt hem för ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver en omsorgsfull tillvaro, kanske du kan bli ett familjehem för Tvåpunktnoll. Vi erbjuder utbildning och handledning, samt ekonomisk ersättning för din insats.

Placera hos Tvåpunktnoll

När man arbetar med människor kan det inte finnas några öppettider: vi finns tillgängliga dygnet runt, oavsett dag på året. En placeringssamordnare kommer att höra av sig till dig omgående, när du lämnat en placeringsförfrågan via formuläret nedan. Vid brådskande förfrågningar är ni välkomna att kontakta oss via telefon.